Skip to content

Keijun varjo -toiminnan uusi ilme!

Meillä on uusi logo!

Uudessa Keijun varjo -logossa on naisoletettu figuuri, jonka kädet ovat kietoutuneet kasvojen ympärille – ikään kuin henkilö haluaisi piiloutua maailmalta.
Mitä me haluamme uudella logolla viestiä?

Naiseus:
Ei ole yhtä tapaa olla nainen. Koko historiamme, kaikki kokemuksemme ja tunteemme tekevät meistä meidät. Tyttöjen ja naisten tekemä väkivalta on yhteiskunnassamme yhä tabu. Maria Akatemiassa olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä naiserityisten kysymysten äärellä. Olemme auttaneet tuhansia naisia heidän omissa väkivallan haasteissaan parin vuosikymmenen ajan.

Sukupuolittuneesta väkivallasta puhuttaessa monesti puhutaan naisista ensisijaisesti väkivallan kokijoina, eikä tekijöinä. Tämä voi lisätä häpeää ja vaikeuttaa avun piirin hakeutumista.

Häpeä:
Väkivaltaan kytkeytyy kipeitä tunteita, vihaa, syyllisyyttä, häpeää, pelkoa ja kauhua, pettymystä ja kateutta. Moni toiminnastamme apua hakeva nuori kokee jatkuvasti voimakasta häpeää ja syyllisyyttä. Häpeä voi olla kokonaisvaltaista, koko ihmiseen itseen ja hänen ihmisarvoonsa kohdistuvaa huonommuuden tunnetta. Häpeää on raskasta ja vaikeaa kohdata, joten moni luo torjuntamekanismeja sen peittämiseksi. Häpeän piilottaminen ei poista häpeää!

Näkymättömyys:
”Katse kutsuu elämään, sen puute tekee näkymättömäksi.” (Britt-Marie Perheentupa)
Moni asiakkaistamme kuvaa, että heillä on moninaisia näkymättömyyden kokemuksia kasvuhistoriassaan. He ovat ehkä kokeneet, etteivät he ole tulleet lapsena tai nuorena nähdyiksi tai, että heidän on täytynyt piilottaa ja pois osia itsestään. Moni asiakas kertoo, että he eivät ole saaneet lainkaan näyttää ja ilmaista vaikeita tunteitaan. Kaikki kaipaavat nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi ja lohdutetuksi tulemista. Häpeällisiksi leimatut tunteet ja ajatukset on mahdollista ammattiauttajan kanssa kohdatessa muuntaa käyttövoimaksi.

Tunnistamattomuus:
Meiltä voi saada tukea matalalla kynnyksellä ja anonyymisti. Keijun varjo -chatissa voit keskustella anonyymisti koulutetun päivystäjän kanssa. Keskustelu on luottamuksellista, maksutonta, eikä sido sinua mihinkään. Chat on hyvä paikka tulla peilaamaan omia haastavia tunteita tai huolia yhdessä ammattilaisen kanssa.

Kädet:
Ehkäisevässä väkivaltatyössä asiakkaita tuetaan vastuulliseen toimintaan, tunnesäätelyyn ja itsetuntemukseen. Voit itse valita mihin käytät käsiäsi. Avun hakeminen on vastuun kantamista.

Käsikirjoitus:
Ihmisen sisäisen käsikirjoituksen käsitteellä (Britt-Marie Perheentupa) tarkoitetaan mielen kokonaisuutta, joka vaikuttaa kaikkeen ajatteluun, toimintaan, mielikuviin ja tulkintoihin.
Sisäisen käsikirjoituksen ja tunteiden tiedostaminen on olennainen osa itsetuntemusta, ja itsetuntemus on syvintä ihmistuntemusta. Se on myös terävä ja ammattieettisesti tärkeä työkalu ihmissuhdetyössä. Ammatilliseen itsetuntemukseen kuuluu sisäisen käsikirjoituksen hahmottaminen suhteessa työelämän kysymyksiin.

Juuret:
Logon kädet muistuttavat myös puuta. Puun juuret muistuttavat siitä, että väkivallan juuret ovat usein ylisukupolviset. Asiakkailla on erilaisia kaltoinkohtelun kokemuksia omasta kasvuympäristöstään ja satuttavan toimintamallin on voinut oppia jo nuorena. Yksilön sisäisen käsikirjoituksen mukaan juuret ulottuvat varhaislapsuuden vuorovaikutuskokemuksiin, perheen, suvun ja sukupolviketjujen vuorovaikutuskulttuuriin, yhteiskunnan kulttuuriin, jopa ihmiskunnan historiaan. Nimenomaan naisen väkivallan kysymyksissä on avuliasta tutkia, millaista naiseuden perimää kantaa ylisukupolvisista ketjuistaan.

Puu symboloi myös kasvun mahdollisuutta. Muutos on mahdollinen, toivoa on aina.


Logon ja visuaalisen ilmeen on toteuttanut lahjakas Jessu Maikuo

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Hae sivustolta

Lisää uutisia

Video

Play Video

Seuraa meitä