Skip to content

Keijun varjo

Ehkäisevän väkivaltatyön ammattilaiset.

Meistä

Keijun varjo –toiminta (STEA 2016-) ehkäisee nuorten naisten väkivaltaa, vahvistaa tunteiden tunnistamisen taitoja ja tukee kehittymistä aikuisuuteen. Kohderyhmänä ovat 15–28-vuotiaat nuoret sekä heidän parissaan työskentelevät asiantuntijat ja ammattilaiset. 

Olemme ehkäisevän väkivaltatyön ammattilaisia ja edelläkävijöitä nimenomaan naisen väkivallan ehkäisytyössä Suomessa. Takanamme on lähes 20 vuotta ehkäisevää väkivaltatyötä ja tuhansia naisia, jotka ovat saaneet apua kauttamme. Työntekijämme ovat ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet naisten käyttämään väkivaltaan. 

​Palvelemme sinua omaa väkivaltaisuuttasi ja aggressiotasi koskevissa aiheissa. Lisäksi koulutamme valtakunnallisesti ammattilaisia kohtaamaan ja tunnistamaan väkivallan ilmiöitä asiakastyössään. Teemme vaikuttamistyötä nuorten parissa ja toimimme aktiivisesti oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen, turvallisen ja väkivallattoman yhteiskunnan edistämiseksi.

Maria Akatemia

Toimintamme on osa Maria Akatemiaa, joka on valtakunnallinen, kestävää hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Keijun varjo -toiminta pohjautuu Maria Akatemian Demeter-työhön, jossa on erikoistuttu naisen
henkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Työ käynnistettiin psykoterapeutti Britt-Marie Perheentuvan
johdolla RAY:n tukemana vuonna 2003. Työtä tehdään psykodynaamisesta ja sukupuolierityisestä
viitekehyksestä käsin. Keijun varjo -vertaisryhmämalli on kehitetty yhteistyössä Helsingin, Espoon ja
Tampereen Tyttöjen Talojen® kanssa.