Kehotietoisuus

 Aihe: Tuki

Yksi itsetuntemuksen erityinen osa-alue on kehotietoisuus. Se tarkoittaa herkkyyttä aistia oman kehon viestejä eri tilanteissa. Siihen lukeutuu tietoisuus omasta hengityksestä ja tunteiden vaikutuksesta hengitykseen, jännitystilat kehossa ja särkyjen ja vaivojen paikantaminen. Se tarkoittaa myös tietoisuutta siitä, milloin ja millaisissa tilanteissa erilaisia kehollisia tuntemuksia herää. Kehomme ovat valtavan viisaita ja rekisteröivät ympäristöstä pienimmätkin asiat, joita tietoinen mielemme ei välttämättä huomaa. Kannamme kehossamme myös koko historiaamme, myös sitä osaa, jota mielemme ei muista.

Kun tulee tietoisemmaksi kehonsa reaktioista, lisää itseymmärrystään. Oman kehonsa kuuntelu ja ymmärtäminen antaa naiselle arvokasta informaatiota elämän eri vaiheissa.  Kun  tulee ajoissa tietoiseksi oman kehonsa reaktioista, muutoksista ja jännitteistä, mahdollistuu väkivaltaisen reagoinnin havaitseminen ja toisin valitseminen.

Konkreettisesti kehotietoisuutta voi opetella hengitysharjoituksin, kehomenetelmin ja ylivireysikkunaan tutustuen. Erilaiset keholliset harrastukset toimivat myös reittinä kuulla ja ennakoida oman kehonsa signaaleja paremmin.

Kehoharjoitukset

  • ankkurointi
  • aistiharjoitus: keskity yhteen aistiin kerrallaan (kuulo, maku, näkö, haju, tunto). Ole täysin läsnä sille, mitä joko kuulet, näet, haistat, maistat tai tunnet ihollasi.

Rentoutusharjoitukset

  • lihasrentoutus: jännitä lihas kerrallaan, sitten vapautus
  • mindfullness: huomion tuominen olemassaolevaan hetkeen
  • hengitysharjoitus: Hengitä rauhallisesti nenän kautta sisään esim. kolmeen laskien. Vie huomio sataprosenttisesti hengitykseen. Pysäytä parin sekunnin ajaksi. Hengitä rauhallisesti kolmeen laskien suun kautta ulos. Uloshengittäessäsi päästä samalla irti kehon jännityksistä. Toista muutamia kertoja. 

Lue lisää aiheesta

Arjen stressinhallinta Väkivaltaisuutensa vuoksi asiakkaiksi hakeutuvat naiset ovat usein pitkäkestoisessa ylivireystilassa. Ylivireystila: Keho on taistele ja pakene -tilassa: sydämen syke ja hengi...
Tunnetaidot Tunnetaitojen opettelu pitää sisällään omien tunteiden tunnistamisen, sanoittamisen ja ilmaisemisen. Kaikki tunteet ovat sallittuja; monesti vain olemme oppineet tukahduttamaan tie...
Koko naiseus Kaikki tunteet kuuluvat elämään. Tietyt tunteet ovat voineet läpi elämän olla alaspainettuja. Tyypillisesti häpeä, viha, syyllisyys, kauhu ja pelko ovat negatiivisesti koettuja ja ...

Kirjoita hakusi ja paina Enter.