Skip to content

Vanhemman naisen tunnetaakka

Vanheneva nainen tulee kulttuurissamme helposti torjutuksi. Tunnetaakkaa kohtaamalla voi palauttaa omaa itsearvostustaan ja kunnioitusta vanhenemistaan kohtaan.

Kulttuurissamme on vanhuutta torjuvia ja väheksyviä piirteitä. Se elämänkokemus ja näkemys elämästä, mikä vanhemmilla ihmisillä on, jää nyt pimentoon. Seurauksena tästä on, että nuoremmat sukupolvet jäävät vaille sitä tukea, mitä vanhemmalla sukupolvella olisi heille annettavana.

Ympäristön torjuva asenne vanhuuteen voi johtaa siihen, että vanha ihminen arvottomuutta kokiessaan vetäytyy sosiaalisista kanssakäymisistä ja sulkeutuu yksinäisyyteen. Tämä saattaa johtaa elämänhalun heikkenemiseen ja voimattomuuteen ja itsearvostuksen kadottua mitätöiviin, myös väkivaltaisiin tunteisiin itseä ja muita kohtaan.

Erityinen sudenkuoppa vanhemmalle naiselle on se, että hän jää toteuttamaan hoivatehtävää ympäristössään yli omien voimavarojensa ja jättää omat tarpeensa huomioimatta. Arvokkaassaa hoivatehtävässä omaishoitajana tai lastenlasten hoitajana nainen voi kadottaa oman jaksamisensa rajat. Jotta hän voi kohtuullistaa tehtäväänsä, hän tarvitsee ulkopuolista näkijää ja vuorovaikutustukea.

Apua on tarjolla

Maria Akatemiassa on matalan kynnyksen palveluja oman tilanteen tutkimista varten sekä mahdollisuus pitempiaikaiseen keskutelutukeen.

Kun vanhempi nainen sallii itselleen avun saamisen, hänen on mahdollista työstää ajankohtaisia kysymyksiään ja tutkia myös niitä tunnetaakkoja, mitä hän kantaa aikaisemmista elämänvaiheistaan. Itsetuntemustyöskentelyn avulla vanhempi nainen saa mahdollisuuden löytää ne mielen sisäiset taakat, jotka voi jo jättää taakseen. Näin tulee tilaa niille arvokkaille elämän sisällöille, joille ei ole ollut aikaa tai jotka ovat ehkä jo unohtuneet. Esille pääsevät elämänkokemuksen rikastamat näkemykset ja uusi ymmärrys elämästä. On tärkeää, että hän voi tätä kokemustietoaan välittää eteenpäin sukupolviketjuissa perheessä, naapurustossa ja koko elämänpiirissään.

Kun vanhempi nainen löytää henkisesti merkityksellisen roolin ja tehtävän elämässään ja vaalii omaa elämänvoimaansa, hän on myös arvokas esikuva nuoremmille sukupolville.

Marjukka Hakola & Marjatta Grahn

Olemme Maria Akatemian seniorikouluttajia.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Hae sivustolta

Lue myös

Video

Play Video

Seuraa meitä