Skip to content

Nainen väkivallan tekijänä parisuhteessa

Parisuhteen väkivaltaisena osapuolena voi olla sukupuolesta riippumatta kumpi tahansa. Väkivalta parisuhteessa on erityisen haavoittavaa, koska tekijä on uhrille läheinen ja rakas. Molemmat tarvitsevat apua; muutos on mahdollinen.

Parisuhde on yksi tärkeimpiä ihmissuhteitamme ja toimivana yksi hyvinvointimme ja ilomme lähde.  Parisuhteeseen kohdistuu helposti paineita ja odotuksia. Alkuhuuman toivoisi jatkuvan ja haasteiden ilmaantuessa moni kokee epäonnistuvansa tai vähintään pettyvänsä. Jokaiseen parisuhteeseen kuuluu haasteensa ja karikkonsa.

On ensiarvoisen tärkeää, että pari pystyy kommunikoimaan toisilleen tuntemuksiaan ja tarpeitaan sekä toiveitaan eri aikoina. Jatkuvasti kasvavina ja muuttuvina ihmisinä ei voi olettaa, että vierellämme oleva henkilö on tänään sama kuin viisi, kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten.

Parisuhdetta kuormittavia tekijöitä

Erilaiset tekijät voivat kuormittaa parisuhdetta eri aikoina. Haasteita voivat aiheuttaa mm. työelämä, työttömyys, lapsen syntyminen, taloudelliset vaikeudet, läheisen menehtyminen, stressitilanteet tai sairastuminen. Tämä muovaa parin arkea ja kummankin suhteen osapuolen jaksamista. Vaikeina hetkinä suhteen laatu ja vuorovaikutuksen kulttuurit nousevat olennaisiksi osapuolten hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Voiko toiseen luottaa kaikkina aikoina ja voiko omat tarpeensa ilmaista avoimesti? Onko suhteessa kosketusta, kuuntelua ja turvallista läsnäoloa?

Nainen väkivallan tekijänä

Parisuhdeväkivaltaa pidetään erityisen haavoittavana väkivallan muotona, sillä tekijä on uhrille rakas ja heitä yhdistää intiimi suhde. Väkivalta haavoittaa aina niin tekijää kuin uhriakin.

Naiset ja miehet ovat parisuhteissa lähes tasavertaisen väkivaltaisia. Naisten osuus parisuhdeväkivallan tekijöinä on lisääntynyt merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana niin hetero- kuin naistenvälisissäkin suhteissa. Usein tilanne voi olla myös se, että kumpikin parisuhteen osapuoli käyttäytyy väkivaltaisesti. Tyypillistä onkin, että väkivaltaa käyttänyt henkilö kuvaa toisen osapuolen käytöksellään provosoineen häntä siihen. On kuitenkin olennaista, että kumpikin osapuoli oppii ottamaan vastuun omasta käytöksestään ja ennen kaikkea tunnistamaan miksi kumppanin tietynlainen käytös provosoi itsessä esiin aggressiota ja väkivaltaa. Mikä perimmäisesti kumppanin sanoissa tai teoissa saa reagoimaan raivolla ja väkivallalla?

Parisuhdeväkivaltaa esiintyy kaikissa kulttuureissa, ikäryhmissä ja niin hetero-kuin homosuhteissakin. Väkivaltaisena osapuolena voi olla kumpi tahansa sukupuoleen katsomatta. Se voi olla suoraa tai epäsuoraa: väkivalta voi kohdistua puolisoon, omaisuuteen tai jaettuun ympäristöön.

On tyypillistä, että väkivalta noudattaa tiettyä kaavaa. Se syntyy tietynlaisten tilanteiden seurauksena ja etenee tutunoloisesti. Pitkäkestoisena siitä voi tulla niin tekijälle kuin uhrille niin totuttua, että on vaikea nähdä kuinka asioita voisi muuttaa tai valita toisin. Se on aina traumatisoivaa koko perheelle.

Tunnista väkivalta

Parisuhdeväkivallalla on monia eri muotoja ja itsensä tunnistaminen väkivallan käyttäjäksi parisuhteessa on ensimmäinen askel kohti muutosta. Väkivallan mahdollisuus on meissä kaikissa, mutta niin on myös kyky väkivallattomaan elämään.

Naisen käyttämän parisuhdeväkivallan voidaan nähdä jakautuvan naisen oma-aloitteiseen väkivaltaan ja toisaalta itsepuolustukselliseen ja miehen väkivaltaan vastaavaan väkivaltaan. Väkivallan muodot parisuhteessa voivat olla yhtä monimuotoiset kuin muissakin tilanteissa. Taloudellinen väkivalta on yksi parisuhdeväkivallan erityismuoto. Pariskunnan jakaessa rahavarat, talouden kontrollointi ja rahojen pimittäminen on myös väkivaltaa toista kohtaan.

Parisuhdeväkivallassa on aina kyse vallankäytöstä toiseen. Se voi olla joko henkistä tai fyysistä. Tämä ei tietenkään ole missään tilanteessa oikeutettua, vaan siihen tulisi aina puuttua.

Vastuu omista tunteista ja teoista

Väkivaltaisen käytöksen taustalla voivat olla opitut roolimallit. Lapsuudenkodissaan on saattanut todistaa aggressiivisia käyttäytymismalleja ja toimintatapoja, joita ei halua aikuisuudessa itse toistaa. Elämän stressaavat vaiheet voivat kuitenkin nostattaa opitut mallit pintaan.

On olennaista, että ottaa omat väkivaltaiset reaktionsa vakavasti eikä vähättele niitä. Vaikka väkivallan teot tuottavat kenties syvääkin häpeää ja syyllisyyttä, niiden kohtaaminen on lopulta ainoa tie terveempään ihmissuhteeseen. Ensimmäinen askel on puhua omasta tilanteesta, käytöksestä ja tunteista. Sen jälkeen voidaan kartoittaa parhaita reittejä lähestyä asiaa. Toisille se on ehdottomasti yhteinen terapia ja toisille se voi olla kummankin osapuolen tahoillaan työstämät prosessit ammattiauttajan avustuksella. Myös muita auttavia tahoja on olemassa.

Olennaista väkivallan kierteestä irtautuessa on kasvaminen täyteen vastuunottoon omasta käytöksestä ja tunnereaktioista. Vaikka takana olisi omiakin kokemuksia väkivallan uhrina olemisesta, tämän päivän käytöksestä kukin kantaa itse vastuun. Uhritarinasta on mahdollista kasvaa oman elämänsä vaikuttajanaiseksi, joka ottaa terveessä määrin vastuuta.

Tukea

Parisuhteen hoitaminen ammattiauttajan kanssa voi olla luonteva matkan vaihe. Mikäli haasteet kärjistyvät parisuhteessa väkivallaksi, on siihen kiinnitettävä aivan erityinen huomio. Väkivaltainen parisuhde ei ole kummallekaan osapuolelle hyväksi ja mitä nopeammin vääristyneitä toimintatapoja ja ajatusratoja aloitetaan työstämään ja korjaamaan sen parempi. Jos tunnistat itsessäsi tai kumppanissasi väkivaltaisia piirteitä, älä epäröi ottaa asiaa puheeksi ja hakea apua.

Tämän sivuston tarjoamassa avussa korostuu itsensä ja omien tunteiden tutkiminen ja tunnistaminen. Asian tuominen esiin joko chatissa tai live/videovastaanotolla tekee ongelman näkyväksi ja huojentaa usein jo itsessään. Moni väkivaltaa suhteessaan käyttävä nainen kokee suurena helpotuksena, että voi puhua asiasta jonkun kanssa. Ammattilainen kohtaa asian, tuo ymmärrystä syyllisyyden ja häpeän tunteisiin. Väkivaltaa ei hyväksytä, mutta ihminen tekojen takana kohdataan ja hänen kasvuunsa uskotaan.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Hae sivustolta

Lue myös

Video

Play Video

Seuraa meitä